Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, toukokuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2014:12 2014:11 2013:12 2014:11 - 2014:12 % 2013:12 - 2014:12 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,8 111,9 112,4 -1,0 -1,5
Pohjarakenteet 108,4 108,7 109,9 -0,3 -1,4
Maarakenteet 111,9 112,6 111,4 -0,6 0,4
Kalliorakenteet 113,8 114,0 112,2 -0,2 1,4
Päällysteet 107,5 111,8 119,4 -3,9 -10,0
Kunnallistekniset järjestelmät 110,5 111,7 112,4 -1,1 -1,7
Betonirakenteet 114,0 114,3 112,2 -0,3 1,6
Tekniset ja muut järjestelmät 106,0 106,4 106,5 -0,4 -0,5
Murskaustyöt 1) 109,3 111,2 112,6 -1,7 -2,9
Teiden ylläpito 1) 112,3 112,6 111,3 -0,3 0,9
Katujen ylläpito 1) 112,1 112,6 111,6 -0,5 0,4
Ratojen ylläpito 1) 110,7 111,5 111,3 -0,8 -0,6
Ylläpito yhteensä 1) 111,8 112,4 111,4 -0,5 0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. joulukuu 2014, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/12/maku_2014_12_2015-01-19_tau_001_fi.html