Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:12 2014:11 2013:12 2014:11 - 2014:12 % 2013:12 - 2014:12 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,8 111,9 112,4 -1,0 -1,5
Geokonstruktioner 108,4 108,7 109,9 -0,3 -1,4
Markkonstruktioner 111,9 112,6 111,4 -0,6 0,4
Bergkonstruktioner 113,8 114,0 112,2 -0,2 1,4
Beläggningar 107,5 111,8 119,4 -3,9 -10,0
Kommunaltekniska system 110,5 111,7 112,4 -1,1 -1,7
Betongkonstruktioner 114,0 114,3 112,2 -0,3 1,6
Tekniska och andra system 106,0 106,4 106,5 -0,4 -0,5
Krossarbeten 1) 109,3 111,2 112,6 -1,7 -2,9
Vägunderhåll 1) 112,3 112,6 111,3 -0,3 0,9
Gatuunderhåll 1) 112,1 112,6 111,6 -0,5 0,4
Banunderhåll 1) 110,7 111,5 111,3 -0,8 -0,6
Underhåll, totalt 1) 111,8 112,4 111,4 -0,5 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/12/maku_2014_12_2015-01-19_tau_001_sv.html