Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Korrigering 18.2.2015 kl 11:30. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2005=100 Indextal 2015:01 2014:12 2014:01 2014:12 - 2015:01 % 2014:01 - 2015:01 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 134,2 135,2 138,3 -0,7 -2,9
Geokonstruktioner 123,5 123,2 125,7 0,2 -1,7
Markkonstruktioner 135,6 135,6 136,3 0,0 -0,5
Bergkonstruktioner 137,1 136,5 136,1 0,5 0,7
Beläggningar 138,2 146,1 162,7 -5,3 -15,0
Kommunaltekniska system 131,0 131,7 134,9 -0,5 -2,9
Betongkonstruktioner 136,2 136,4 135,7 -0,1 0,4
Övriga tekniska system 121,6 121,8 123,4 -0,1 -1,5
Krossarbeten 1) 129,2 129,5 133,7 -0,2 -3,4
Underhåll 1) 137,0 136,8 136,6 0,1 0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/01/maku_2015_01_2015-02-18_tau_003_sv.html