Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:01 2014:12 2014:01 2014:12 - 2015:01 % 2014:01 - 2015:01 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 154,9 156,1 159,6 -0,7 -2,9
Grundbyggnadsarbeten 135,9 135,6 138,2 0,2 -1,7
Jordbyggnadsarbeten 160,8 160,8 161,6 0,0 -0,5
Bergbyggnadsarbeten 158,1 157,4 156,9 0,4 0,7
Krossarbeten 151,9 152,1 157,1 -0,2 -3,4
Beläggningsarbeten 150,5 159,0 177,2 -5,3 -15,0
Vattenförsörjningsarbeten 150,7 151,5 155,1 -0,5 -2,9
Brobyggnadsarbeten 167,3 167,5 166,7 -0,1 0,4
Skötsel och underhåll 1) 162,0 161,8 161,6 0,1 0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/01/maku_2015_01_2015-02-18_tau_005_sv.html