Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juli

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:02 2015:01 2014:02 2015:01 - 2015:02 % 2014:02 - 2015:02 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,4 151,9 159,0 -0,3 -4,8
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 163,6 162,8 161,1 0,5 1,5
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 173,6 174,3 174,1 -0,4 -0,3
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,4 165,2 164,9 0,1 0,3

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/02/maku_2015_02_2015-03-18_tau_006_sv.html