Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. .De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2005=100 Indextal 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,0 135,4 137,5 0,4 -1,1
Geokonstruktioner 125,3 123,8 124,2 1,2 0,9
Markkonstruktioner 137,0 137,3 136,9 -0,2 0,0
Bergkonstruktioner 139,4 138,9 136,1 0,4 2,4
Beläggningar 141,1 138,4 158,7 2,0 -11,1
Kommunaltekniska system 132,5 132,7 133,1 -0,2 -0,5
Betongkonstruktioner 138,5 137,1 136,0 1,1 1,9
Övriga tekniska system 122,2 122,3 122,3 -0,1 -0,0
Krossarbeten 1) 131,9 131,7 132,7 0,1 -0,6
Underhåll 1) 137,6 137,2 136,8 0,2 0,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_003_sv.html