Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:11 2015:10 2014:11 2015:10 - 2015:11 % 2014:11 - 2015:11 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,1 109,1 111,9 -0,0 -2,5
Geokonstruktioner 110,6 110,6 108,7 0,0 1,7
Markkonstruktioner 111,4 111,6 112,6 -0,1 -1,0
Bergkonstruktioner 114,8 114,8 114,0 0,0 0,7
Beläggningar 92,6 92,8 111,8 -0,2 -17,2
Kommunaltekniska system 111,8 111,4 111,7 0,3 0,1
Betongkonstruktioner 114,7 114,6 114,3 0,1 0,4
Tekniska och andra system 105,6 105,7 106,4 -0,1 -0,7
Krossarbeten 1) 109,2 109,1 111,2 0,1 -1,8
Vägunderhåll 1) 112,2 112,2 112,6 -0,0 -0,3
Gatuunderhåll 1) 112,0 112,0 112,6 0,0 -0,6
Banunderhåll 1) 111,0 111,0 111,5 -0,0 -0,5
Underhåll, totalt 1) 111,8 111,9 112,4 -0,0 -0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tau_001_sv.html