Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:11 2015:10 2014:11 2015:10 - 2015:11 % 2014:11 - 2015:11 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 153,7 153,7 157,7 -0,0 -2,5
Grundbyggnadsarbeten 138,3 138,3 136,0 0,0 1,7
Jordbyggnadsarbeten 160,2 160,3 161,8 -0,1 -1,0
Bergbyggnadsarbeten 158,8 158,8 157,6 0,0 0,7
Krossarbeten 152,0 151,9 154,8 0,1 -1,8
Beläggningsarbeten 137,0 137,4 165,4 -0,2 -17,2
Vattenförsörjningsarbeten 153,2 152,8 153,2 0,3 0,1
Brobyggnadsarbeten 168,6 168,4 168,0 0,1 0,4
Skötsel och underhåll 1) 161,7 161,8 162,3 -0,0 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tau_005_sv.html