Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2016:01 2015:12 2015:01 2015:12 - 2016:01 % 2015:01 - 2016:01 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 146,9 148,9 151,9 -1,4 -3,3
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,1 162,1 162,8 -1,3 -1,7
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 172,9 174,5 174,3 -0,9 -0,8
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 162,1 164,5 165,2 -1,5 -1,9

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2016, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/01/maku_2016_01_2016-02-23_tau_006_sv.html