Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2016

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,2 -0,3 -3,3
Geokonstruktioner 109,9 -0,0 0,9
Markkonstruktioner 110,5 -0,2 -2,5
Bergkonstruktioner 113,6 0,0 -1,9
Beläggningar 87,0 -1,4 -14,6
Kommunaltekniska system 109,8 -0,3 -1,3
Betongkonstruktioner 113,2 -0,2 -1,2
Tekniska och andra system 104,6 -0,2 -1,7
Krossarbeten 1) 107,0 -0,4 -3,8
Vägunderhåll 1) 110,7 0,2 -1,6
Gatuunderhåll 1) 110,5 0,1 -1,9
Banunderhåll 1) 109,6 -0,1 -2,2
Underhåll, totalt 1) 110,4 0,1 -1,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/04/maku_2016_04_2016-05-23_tau_001_sv.html