Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, juli 2016

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 132,6 0,3 -1,7
Geokonstruktioner 127,6 1,0 2,2
Markkonstruktioner 133,9 -0,1 -1,3
Bergkonstruktioner 136,3 -0,1 -1,8
Beläggningar 126,9 2,1 -9,2
Kommunaltekniska system 131,6 -0,3 -0,1
Betongkonstruktioner 137,2 0,4 -0,2
Övriga tekniska system 120,5 0,0 -1,1
Krossarbeten 1) 127,6 -0,6 -2,2
Underhåll 1) 135,5 -0,0 -1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2016, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, juli 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/07/maku_2016_07_2016-08-23_tau_003_sv.html