Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, oktober 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 154,0 0,8 2,8
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 161,3 0,4 0,0
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 181,1 0,5 2,5
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 164,3 -0,1 0,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, oktober 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/10/maku_2017_10_2017-11-23_tau_006_sv.html