Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,7 0,7 2,2
Geokonstruktioner 114,2 0,0 2,1
Markkonstruktioner 111,9 -0,1 0,3
Bergkonstruktioner 114,5 0,2 0,4
Beläggningar 108,1 5,3 7,9
Kommunaltekniska system 115,5 0,2 3,5
Betongkonstruktioner 118,4 0,3 2,4
Tekniska och andra system 107,7 0,0 2,1
Krossarbeten 1) 111,6 0,2 1,7
Vägunderhåll 1) 111,8 0,0 0,1
Gatuunderhåll 1) 112,0 0,0 0,2
Banunderhåll 1) 112,4 0,1 1,4
Underhåll, totalt 1) 112,0 0,1 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/12/maku_2017_12_2018-01-23_tau_001_sv.html