Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, september 2011

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 853 316 1 562 554 4,0 1 308 327 3,4
Finland 651 887 1 166 374 2,2 968 496 2,3
Utländer 201 429 396 180 9,6 339 831 6,8
Sverige 27 169 44 120 5,3 37 341 7,9
Tyskland 18 328 36 723 8,2 31 851 7,4
Ryssland 39 003 64 504 18,8 56 099 18,7
Britannien 10 581 21 126 -7,6 20 582 -7,2
Förenta Staterna 10 065 20 869 -3,1 20 562 -2,1
Norge 6 607 11 647 10,5 10 712 10,8
Nederländerna 4 461 8 394 -0,9 7 824 -1,3
Italien 4 035 8 941 1,8 8 063 -1,4
Frankrike 3 882 8 401 -19,5 7 739 -16,4
Japan 7 365 14 431 -9,6 13 712 -10,7
Estland 7 031 17 843 3,1 11 662 -3,8
Spanien 4 487 8 662 -3,2 8 109 2,5

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2011, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, september 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/09/matk_2011_09_2011-11-10_tau_005_sv.html