Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, oktober 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 248 094 2,4 958 458 0,7 289 636 8,3
Fasta Finland 1 238 094 2,3 953 343 0,7 284 751 8,1
Nyland 428 388 5,3 250 295 1,9 178 093 10,5
    Helsingfors 275 526 4,8 138 897 1,3 136 629 8,5
Egentliga Finland 83 850 -5,5 72 228 -4,9 11 622 -8,6
    Åbo 59 085 -7,8 50 629 -6,2 8 456 -16,1
Satakunta 22 925 2,3 18 325 3,8 4 600 -3,2
    Björneborg 12 825 10,0 11 194 16,7 1 631 -21,1
Egentliga Tavastland 26 868 -4,1 24 056 -3,9 2 812 -5,7
    Tavastehus 17 944 -8,1 15 775 -7,8 2 169 -9,7
Birkaland 112 988 -0,3 100 685 1,1 12 303 -10,3
    Tammerfors 79 571 1,9 68 603 4,2 10 968 -10,1
Päijänne-Tavastland 41 125 2,6 36 132 1,5 4 993 11,3
    Lahtis 15 094 3,2 11 720 4,2 3 374 -0,1
Kymmenedalen 17 806 -9,8 13 296 -14,0 4 510 5,5
    Kouvola 7 665 -7,0 6 510 -9,1 1 155 7,0
Södra Karelen 37 936 14,2 21 284 13,3 16 652 15,5
    Villmanstrand 17 644 9,1 12 151 12,1 5 493 3,1
Södra Savolax 30 010 18,6 25 503 16,0 4 507 35,6
    S:t Michel 11 324 0,1 9 951 0,2 1 373 -0,4
Norra Savolax 61 869 2,2 58 164 1,6 3 705 12,6
    Kuopio 30 010 4,5 28 073 4,2 1 937 7,7
Norra Karelen 27 085 -4,7 24 470 -3,7 2 615 -12,8
    Joensuu 14 812 -1,1 12 865 -1,1 1 947 -0,6
Mellersta Finland 62 755 -7,9 57 368 -8,1 5 387 -6,7
    Jyväskylä 36 362 -7,2 32 234 -7,6 4 128 -3,4
Södra Österbotten 40 723 8,3 39 104 7,0 1 619 51,2
    Seinäjoki 14 403 3,9 13 433 2,1 970 38,8
Österbotten 29 456 8,9 24 120 6,8 5 336 19,3
    Vasa 20 831 6,1 16 449 2,1 4 382 24,5
Mellersta Österbotten 10 809 4,3 9 976 5,9 833 -12,2
    Karleby 8 394 7,2 7 758 9,1 636 -11,8
Norra Österbotten 76 012 -1,5 66 126 -0,8 9 886 -5,7
    Uleåborg 42 944 -0,2 37 144 0,9 5 800 -6,9
Kajanaland 63 312 -2,0 59 884 -2,9 3 428 17,8
    Kajana 6 555 -11,5 6 023 -13,6 532 21,7
Lappland 64 177 9,4 52 327 6,5 11 850 23,8
    Rovaniemi 18 357 -4,1 12 654 -12,6 5 703 22,2
Åland 10 000 14,3 5 115 9,7 4 885 19,5
    Mariehamn 8 450 16,0 4 727 11,1 3 723 22,7

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, oktober 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/10/matk_2011_10_2011-12-15_tau_004_sv.html