Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, november

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, oktober 2011

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 786 543 1 396 328 2,4 1 248 094 2,4
Finland 621 670 1 083 313 0,8 958 458 0,7
Utländer 164 873 313 015 8,2 289 636 8,3
Sverige 23 110 35 681 22,9 33 714 23,4
Tyskland 11 854 25 742 0,9 23 640 3,1
Ryssland 39 220 64 753 16,6 59 819 15,1
Britannien 8 690 16 849 -11,5 16 427 -11,4
Förenta Staterna 6 753 14 951 -3,7 14 682 -2,2
Norge 5 385 9 527 3,0 9 057 1,7
Nederländerna 3 658 6 579 -1,2 6 250 -1,6
Italien 3 200 7 268 -3,0 6 805 2,7
Frankrike 4 013 8 724 -0,8 8 072 2,5
Japan 4 768 8 898 3,4 8 674 4,5
Estland 7 188 17 471 4,7 12 625 6,4
Spanien 2 749 6 432 15,4 5 947 14,3

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2011, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, oktober 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/10/matk_2011_10_2011-12-15_tau_005_sv.html