Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 1 064 58 108 49,7 1,3 48,06
Fasta Finland 1 016 56 924 50,0 1,3 48,16
Nyland 138 14 410 63,7 1,7 61,77
    Helsingfors 59 8 529 69,5 2,3 64,30
Egentliga Finland 66 3 729 51,7 2,0 45,34
Åbo 23 2 136 58,8 1,4 47,10
Satakunta 37 1 481 42,9 -1,1 46,06
    Björneborg 10 700 46,5 -4,3 41,44
Egentliga Tavastland 28 1 413 40,5 -0,4 47,65
    Tavastehus 12 799 43,5 0,1 52,14
Birkaland 68 4 037 54,3 1,0 47,43
    Tammerfors 25 2 473 63,0 0,6 53,69
Päijänne-Tavastland 30 1 954 43,1 4,0 44,86
    Lahtis 10 746 47,7 6,6 53,02
Kymmenedalen 22 1 130 41,1 0,2 44,54
    Kouvola 10 561 39,6 -2,4 37,97
Södra Karelen 30 1 497 54,6 4,6 47,36
    Villmanstrand 10 644 63,0 3,4 47,77
Södra Savolax 61 2 221 40,3 2,3 37,38
    S:t Michel 8 566 52,1 1,5 47,09
Norra Savolax 46 2 491 50,5 -0,3 42,70
    Kuopio 14 1 053 61,9 -1,9 47,11
Norra Karelen 46 1 696 38,0 -0,5 40,10
    Joensuu 12 784 46,2 -1,0 49,83
Mellersta Finland 54 3 033 46,3 -0,9 40,23
    Jyväskylä 14 1 370 57,2 0,3 56,13
Södra Österbotten 39 1 709 46,3 3,1 38,08
    Seinäjoki 9 574 56,1 3,0 53,57
Österbotten 32 1 432 45,4 4,5 45,23
    Vasa 10 873 52,0 6,6 50,24
Mellersta Österbotten 18 593 43,6 0,2 47,62
Karleby 9 414 51,6 2,8 52,67
Norra Österbotten 90 4 264 45,2 1,7 38,76
    Uleåborg 11 1 490 62,2 2,9 51,76
Kajanaland 43 2 099 44,8 -1,3 33,93
    Kajana 9 498 33,5 -1,4 46,66
Lappland 169 7 738 39,2 0,4 41,53
    Rovaniemi 18 1 382 50,1 0,7 42,49
Åland 48 1 184 36,7 2,7 .
    Mariehamn 11 573 45,8 -0,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_001_sv.html