Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, januari 2012

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 217 717 5,7 682 885 -0,3 534 832 14,6
Fasta Finland 1 213 641 5,8 680 650 -0,4 532 991 14,9
Nyland 370 829 8,5 183 379 3,0 187 450 14,5
    Helsingfors 233 746 5,3 97 338 -0,1 136 408 9,5
Egentliga Finland 57 040 -3,8 46 006 -0,8 11 034 -14,4
    Åbo 38 980 -1,8 31 721 2,8 7 259 -17,9
Satakunta 15 383 -4,9 11 549 -3,0 3 834 -10,3
    Björneborg 8 079 -2,0 6 428 1,7 1 651 -14,2
Egentliga Tavastland 23 273 5,8 16 756 -6,3 6 517 58,4
    Tavastehus 14 505 12,3 9 742 -5,4 4 763 81,4
Birkaland 72 278 -7,5 58 529 -10,4 13 749 7,2
    Tammerfors 52 928 -4,6 42 557 -8,2 10 371 13,1
Päijänne-Tavastland 39 235 9,5 28 885 2,1 10 350 37,5
    Lahtis 14 519 7,9 8 758 -7,2 5 761 43,5
Kymmenedalen 16 759 4,7 10 701 15,3 6 058 -9,9
    Kouvola 8 432 8,4 6 520 22,3 1 912 -21,9
Södra Karelen 46 574 29,8 16 037 45,1 30 537 23,0
    Villmanstrand 24 848 58,4 12 612 82,7 12 236 39,2
Södra Savolax 31 704 18,3 21 376 18,0 10 328 19,1
    S:t Michel 12 549 8,8 7 585 0,5 4 964 24,4
Norra Savolax 61 033 -4,3 42 213 -1,5 18 820 -10,2
    Kuopio 27 117 -0,2 18 970 -3,6 8 147 8,8
Norra Karelen 27 634 9,1 17 079 3,5 10 555 19,5
    Joensuu 14 526 15,6 10 833 18,2 3 693 8,6
Mellersta Finland 82 226 1,7 53 752 -2,5 28 474 10,7
    Jyväskylä 31 867 3,1 22 893 -5,3 8 974 33,6
Södra Österbotten 27 802 -5,3 26 197 -5,1 1 605 -8,4
    Seinäjoki 11 096 8,1 10 384 8,8 712 -1,2
Österbotten 19 426 2,3 14 514 -4,9 4 912 31,7
    Vasa 14 447 -2,0 10 909 -7,5 3 538 19,6
Mellersta Österbotten 7 142 -15,1 6 807 -11,2 335 -55,0
    Karleby 5 411 -10,5 5 079 -6,5 332 -46,0
Norra Österbotten 73 738 3,1 46 439 -3,9 27 299 17,6
    Uleåborg 32 609 0,8 24 481 -4,2 8 128 19,8
Kajanaland 56 825 1,5 32 881 -2,7 23 944 8,0
    Kajana 7 242 -10,2 5 383 -12,9 1 859 -1,4
Lappland 184 740 14,7 47 550 -4,4 137 190 23,2
    Rovaniemi 53 123 7,2 11 649 -12,6 41 474 14,6
Åland 4 076 -7,8 2 235 20,3 1 841 -28,2
    Mariehamn 3 435 -1,4 1 857 12,5 1 578 -14,0

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, januari 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/01/matk_2012_01_2012-03-22_tau_004_sv.html