Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, oktober

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 449 120 7,9 1 021 359 3,0 427 761 22,0
Fasta Finland 1 442 673 8,0 1 019 133 3,0 423 540 22,4
Nyland 342 153 6,3 206 062 6,0 136 091 6,9
    Helsingfors 210 940 4,2 112 091 7,1 98 849 1,2
Egentliga Finland 68 046 -2,5 57 153 -4,2 10 893 7,2
    Åbo 43 907 1,7 36 903 0,6 7 004 7,9
Satakunta 21 380 1,8 16 474 -2,0 4 906 16,9
    Björneborg 11 828 6,9 9 368 -3,2 2 460 77,0
Egentliga Tavastland 26 431 10,4 21 450 -3,2 4 981 179,0
    Tavastehus 17 138 19,4 12 872 -3,3 4 266 309,8
Birkaland 107 574 -1,9 95 694 -1,7 11 880 -3,2
    Tammerfors 63 896 -1,6 53 594 -1,0 10 302 -4,5
Päijänne-Tavastland 53 042 12,4 44 402 5,8 8 640 65,4
    Lahtis 15 981 15,4 10 874 7,1 5 107 38,2
Kymmenedalen 15 109 -0,8 11 156 0,5 3 953 -4,4
    Kouvola 8 039 13,0 6 909 13,7 1 130 8,5
Södra Karelen 46 718 56,6 25 172 64,2 21 546 48,6
    Villmanstrand 26 946 122,9 18 489 141,4 8 457 91,0
Södra Savolax 30 806 4,7 24 679 -2,4 6 127 48,1
    S:t Michel 11 604 14,2 9 635 9,6 1 969 44,6
Norra Savolax 68 657 0,7 60 546 -1,3 8 111 18,9
    Kuopio 30 622 5,6 27 228 2,3 3 394 42,5
Norra Karelen 34 857 24,3 22 900 -5,5 11 957 213,3
    Joensuu 20 212 46,3 10 771 -3,5 9 441 256,0
Mellersta Finland 101 750 5,2 87 941 3,5 13 809 17,3
    Jyväskylä 36 294 10,6 30 823 5,4 5 471 53,9
Södra Österbotten 35 427 3,8 33 068 7,1 2 359 -27,1
    Seinäjoki 12 334 -7,3 10 762 2,6 1 572 -44,2
Österbotten 24 963 4,6 18 981 2,2 5 982 12,9
    Vasa 18 320 19,2 13 892 21,2 4 428 13,2
Mellersta Österbotten 8 943 -4,6 8 237 -5,2 706 3,2
    Karleby 6 703 -4,7 6 074 -4,9 629 -3,2
Norra Österbotten 119 936 9,7 98 462 4,2 21 474 44,2
    Uleåborg 42 407 1,4 35 551 -0,4 6 856 12,0
Kajanaland 92 211 10,8 85 001 7,9 7 210 63,8
    Kajana 6 838 -13,9 6 198 -16,4 640 20,8
Lappland 244 670 13,9 101 755 -1,5 142 915 28,2
    Rovaniemi 50 058 14,1 13 860 -2,5 36 198 22,0
Åland 6 447 -6,8 2 226 -9,5 4 221 -5,3
    Mariehamn 4 024 -1,3 1 770 -10,2 2 254 7,2

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/02/matk_2012_02_2012-04-19_tau_002_sv.html