Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 341 471 0,9 952 124 -1,5 389 347 7,2
Fasta Finland 1 302 386 0,9 932 567 -1,6 369 819 7,8
Nyland 468 080 5,7 248 256 3,0 219 824 9,0
    Helsingfors 298 237 5,8 132 437 3,3 165 800 7,8
Egentliga Finland 90 320 -8,5 74 182 -6,7 16 138 -16,1
    Åbo 55 576 -10,7 44 098 -7,2 11 478 -22,0
Satakunta 32 642 -2,3 25 970 0,5 6 672 -11,7
    Björneborg 15 228 -1,4 12 858 2,4 2 370 -17,8
Egentliga Tavastland 33 651 0,5 28 846 -5,1 4 805 55,9
    Tavastehus 19 258 -3,5 15 987 -10,7 3 271 59,9
Birkaland 109 712 -0,8 91 241 -0,1 18 471 -3,9
    Tammerfors 77 059 4,0 61 449 5,4 15 610 -1,2
Päijänne-Tavastland 46 766 -6,8 39 317 -11,1 7 449 24,9
    Lahtis 16 977 -3,9 11 916 -8,9 5 061 10,2
Kymmenedalen 27 222 -11,7 20 020 -18,1 7 202 12,6
    Kouvola 12 260 -24,7 10 308 -29,7 1 952 20,2
Södra Karelen 49 606 27,8 26 964 32,1 22 642 23,0
    Villmanstrand 28 785 68,9 19 388 81,3 9 397 48,0
Södra Savolax 38 887 -4,9 29 869 -11,5 9 018 26,0
    S:t Michel 12 120 -9,1 9 510 -16,7 2 610 37,0
Norra Savolax 52 647 -9,6 46 363 -12,5 6 284 20,1
    Kuopio 30 587 -6,7 26 520 -11,3 4 067 41,2
Norra Karelen 29 428 2,2 24 852 -1,8 4 576 30,6
    Joensuu 14 958 1,3 12 084 -1,5 2 874 15,0
Mellersta Finland 63 949 4,3 57 524 6,6 6 425 -12,4
    Jyväskylä 30 448 -4,4 25 666 -4,4 4 782 -4,0
Södra Österbotten 41 614 -11,7 39 957 -11,4 1 657 -19,2
    Seinäjoki 15 065 -11,6 13 965 -10,7 1 100 -21,5
Österbotten 29 324 4,3 22 601 3,4 6 723 7,6
    Vasa 18 107 -0,6 13 115 0,3 4 992 -2,9
Mellersta Österbotten 11 687 -11,0 10 795 -9,0 892 -30,0
    Karleby 8 254 -17,8 7 476 -16,4 778 -29,0
Norra Österbotten 78 835 -2,8 67 558 -1,8 11 277 -8,1
    Uleåborg 42 494 -4,1 35 320 -2,0 7 174 -13,3
Kajanaland 42 572 6,5 39 506 6,8 3 066 2,3
    Kajana 6 377 -4,7 5 570 -9,5 807 50,8
Lappland 55 444 4,2 38 746 -2,7 16 698 24,7
    Rovaniemi 21 500 -1,5 13 377 -10,8 8 123 18,9
Åland 39 085 0,6 19 557 4,9 19 528 -3,5
    Mariehamn 18 707 -1,9 10 920 2,1 7 787 -7,1

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/05/matk_2012_05_2012-07-19_tau_002_sv.html