Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, maj 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 153 052 1,2 806 769 -0,7 346 283 6,0
Fasta Finland 1 132 884 1,3 796 187 -0,8 336 697 6,5
Nyland 441 455 5,8 229 977 2,7 211 478 9,3
    Helsingfors 282 990 5,9 124 061 3,3 158 929 7,9
Egentliga Finland 77 036 -9,5 63 722 -6,8 13 314 -20,6
    Åbo 52 949 -11,3 42 467 -8,1 10 482 -22,1
Satakunta 25 137 -4,9 18 790 -1,5 6 347 -13,7
    Björneborg 12 844 -1,1 10 563 4,2 2 281 -20,1
Egentliga Tavastland 26 898 1,9 22 238 -5,1 4 660 57,2
    Tavastehus 16 140 -3,0 12 882 -11,7 3 258 59,2
Birkaland 89 130 2,2 73 849 3,5 15 281 -3,7
    Tammerfors 70 398 7,3 56 462 9,8 13 936 -1,6
Päijänne-Tavastland 39 968 -6,6 33 419 -11,0 6 549 24,7
    Lahtis 15 768 -5,2 11 101 -10,2 4 667 9,5
Kymmenedalen 19 275 2,8 13 403 -1,1 5 872 13,0
    Kouvola 9 058 10,8 7 198 5,4 1 860 38,0
Södra Karelen 42 823 19,9 23 043 28,1 19 780 11,5
    Villmanstrand 24 230 52,9 16 639 67,6 7 591 28,3
Södra Savolax 29 951 -7,7 24 699 -13,0 5 252 29,3
    S:t Michel 11 641 -7,2 9 108 -15,8 2 533 46,8
Norra Savolax 46 264 -13,8 42 004 -14,7 4 260 -3,1
    Kuopio 26 647 -11,4 23 642 -13,9 3 005 15,2
Norra Karelen 25 128 2,0 21 464 -1,1 3 664 25,1
    Joensuu 14 789 0,6 11 982 -1,9 2 807 12,6
Mellersta Finland 58 073 3,2 51 901 5,0 6 172 -10,0
    Jyväskylä 28 989 -3,5 24 299 -4,1 4 690 -0,1
Södra Österbotten 31 780 -7,9 30 181 -7,2 1 599 -20,2
    Seinäjoki 12 560 -13,7 11 460 -12,8 1 100 -21,5
Österbotten 25 707 1,8 19 091 -0,2 6 616 7,9
    Vasa 17 720 -0,8 12 768 0,2 4 952 -3,1
Mellersta Österbotten 9 250 -11,9 8 579 -8,5 671 -39,9
    Karleby 7 244 -18,0 6 687 -15,2 557 -41,0
Norra Österbotten 63 101 -2,7 54 044 -1,0 9 057 -11,5
    Uleåborg 38 262 -4,8 32 196 -2,5 6 066 -15,2
Kajanaland 38 159 8,8 35 437 9,2 2 722 3,9
    Kajana 6 121 -6,5 5 319 -11,6 802 52,2
Lappland 43 749 5,1 30 346 -0,4 13 403 20,1
    Rovaniemi 19 010 -0,2 12 056 -6,2 6 954 12,3
Åland 20 168 -2,1 10 582 3,4 9 586 -7,4
    Mariehamn 14 637 -2,5 8 261 2,8 6 376 -8,5

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, maj 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/05/matk_2012_05_2012-07-19_tau_004_sv.html