Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 130 845 5,0 1 573 344 4,5 557 501 6,2
Fasta Finland 2 057 258 5,2 1 539 060 4,6 518 198 6,8
Nyland 538 041 5,2 282 374 5,9 255 667 4,5
    Helsingfors 332 583 2,3 135 801 3,1 196 782 1,8
Egentliga Finland 143 772 -3,6 118 915 1,1 24 857 -21,1
    Åbo 82 705 -3,5 65 379 2,5 17 326 -21,0
Satakunta 49 191 -6,0 42 442 -6,4 6 749 -3,9
    Björneborg 23 586 -8,6 20 548 -11,8 3 038 21,1
Egentliga Tavastland 45 547 2,5 40 986 3,3 4 561 -3,8
    Tavastehus 23 424 0,5 20 374 -0,8 3 050 10,0
Birkaland 154 669 2,0 131 804 4,1 22 865 -9,0
    Tammerfors 97 187 8,5 78 270 13,3 18 917 -7,8
Päijänne-Tavastland 61 051 0,1 51 710 -2,9 9 341 20,6
    Lahtis 19 548 -1,0 14 935 -2,9 4 613 5,6
Kymmenedalen 37 268 1,2 27 751 -0,9 9 517 7,9
    Kouvola 17 451 -4,2 14 341 -6,2 3 110 6,6
Södra Karelen 73 899 37,4 43 702 36,4 30 197 38,9
    Villmanstrand 39 310 75,0 25 678 72,7 13 632 79,5
Södra Savolax 83 790 -1,1 66 585 -2,7 17 205 5,8
    S:t Michel 21 419 -2,1 14 687 -14,2 6 732 41,1
Norra Savolax 89 882 16,6 78 453 14,7 11 429 31,7
    Kuopio 48 476 17,8 42 419 20,2 6 057 3,0
Norra Karelen 54 326 6,0 46 375 2,1 7 951 37,5
    Joensuu 21 938 12,4 17 625 6,5 4 313 45,6
Mellersta Finland 149 600 9,3 133 650 7,0 15 950 33,7
    Jyväskylä 40 429 2,0 30 552 -0,3 9 877 9,8
Södra Österbotten 96 679 -2,9 94 494 -2,9 2 185 -3,4
    Seinäjoki 39 018 -14,1 38 111 -13,7 907 -27,0
Österbotten 48 464 2,1 38 638 1,6 9 826 4,1
    Vasa 30 340 5,9 23 394 4,4 6 946 11,2
Mellersta Österbotten 20 663 10,3 17 942 6,6 2 721 43,7
    Karleby 14 925 20,9 12 675 18,1 2 250 39,3
Norra Österbotten 159 113 -1,3 140 143 -0,8 18 970 -4,8
    Uleåborg 54 572 -0,8 41 946 1,9 12 626 -8,6
Kajanaland 86 411 12,4 79 158 10,7 7 253 35,7
    Kajana 8 011 21,1 7 079 22,5 932 11,5
Lappland 164 892 15,8 103 938 15,8 60 954 15,8
    Rovaniemi 49 736 20,9 28 933 36,5 20 803 4,3
Åland 73 587 -0,2 34 284 0,4 39 303 -0,7
    Mariehamn 31 231 -0,5 17 951 1,3 13 280 -2,9

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/06/matk_2012_06_2012-08-16_tau_002_sv.html