Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Publicerad: 18.10.2012

Finländska turisters övernattningar ökade med 1,5 procent i augusti 2012

I augusti 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 1,5 miljoner övernattningsdygn av finländska turister, vilket var 1,5 procent fler än året innan. Däremot minskade övernattningarna av utländska turister med 0,6 procent och de övernattade något under 708 000 gånger i inkvarteringsanläggningar i augusti 2012. Det totala antalet övernattningar ökade med 0,8 procent och totalt statistikfördes drygt 2,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i augusti 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i augusti 2012/2011, %

Ökningen av antalet övernattningar av ryska turister fortsatte i augusti 2012. För dem bokfördes drygt 162 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 18,0 procent fler än året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna, även om båda gruppers övernattningar minskade från året innan. Tyskarna övernattade nästan 76 000 gånger och minskningen från augusti 2011 var 18,0 procent. Svenskarnas övernattningar minskade däremot bara lite, med 0,6 procent, och de uppgick till drygt 75 000 i augusti 2012. Efter de ryska turisterna visade japanernas övernattningar den största ökningen, dvs. 10,5 procent. Norrmännens övernattningar ökade med 7,9 procent och amerikanernas med 6,8 procent. Övernattningarna av fransmän i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade i augusti med 2,4 procent från året innan. De största minskningarna hänförde sig till Medelhavsländerna. Spanjorernas övernattningar minskade med 35,0 procent och italienarnas med 25,2 procent från året innan. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna för Finland var förändringarna i övernattningar mer måttfulla.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i augusti mest i Södra Karelen, med 31,4 procent. I Norra Karelen var ökningen av övernattningar 10,6 procent, i Södra Savolax 8,5 procent och i Päijänne-Tavastland 7,3 procent. I Södra Österbotten och Kajanaland bokfördes 4 procent fler övernattningar än i augusti 2011. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Österbotten, med 13,5 procent, och i Egentliga Finland, med 10,1 procent. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med 0,8 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i augusti landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med 0,5 procent i augusti 2012

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,6 miljoner dygn i augusti 2012, vilket var en ökning med 0,5 procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade med 1,6 procent och uppgick till nästan 1,1 miljoner övernattningsdygn på hotell. De utländska turisternas hotellövernattningar uppgick till något under 539 000 dygn, dvs. 1,5 procent färre än i augusti 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 57,9 procent i augusti. Året innan var det 59,6 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 76,0 procent, och i Södra Karelen, 69,8 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 76,5 procent och i Esbo 72,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 85,2 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i augusti 89,59 euro per dygn. Året innan var det 83,16 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 2 procent under januari–augusti 2012

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till 14,7 miljoner under januari–augusti 2012, dvs. 2 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 6,3 procent och uppgick till totalt 4,2 miljoner övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 10,5 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–augusti 2011.

För ryska turister statistikfördes nästan 1,1 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–augusti, vilket var 19,1 procent fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna. Tyskarnas övernattningar minskade med 1,1 procent och antalet övernattningsdygn uppgick till något under 423 000. De svenska turisterna övernattade nästan 409 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var 2,1 procent färre än under motsvarande period året innan. För britterna bokfördes 233 000 övernattningsdygn, vilket var 1,6 procent fler än under januari–augusti 2011. Fransmännens övernattningar uppgick till 167 000 dygn, dvs. en ökning med 3,5 procent från året innan. Estländarnas övernattningar steg till 166 000 dygn, vilket var 8,7 procent fler än under januari–augusti 2011. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 21,4 procent. Deras övernattningar uppgick till 116 000 dygn. Under januari–augusti hänförde sig de största minskningarna av antalet övernattningar till turister från Spanien, 27,8 procent, och Italien, 19,0 procent.

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-augusti 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/08/matk_2012_08_2012-10-18_tie_001_sv.html