Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, november 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 180 618 1,6 864 805 1,0 315 813 3,4
Fasta Finland 1 172 897 1,5 860 880 0,8 312 017 3,4
Nyland 389 443 1,5 235 249 3,1 154 194 -0,7
    Helsingfors 249 743 2,2 137 210 4,4 112 533 -0,3
Egentliga Finland 75 955 2,5 63 730 1,0 12 225 11,2
    Åbo 54 336 3,0 44 318 -1,2 10 018 27,1
Satakunta 20 811 -1,8 16 771 0,5 4 040 -10,2
    Björneborg 12 581 8,6 11 054 13,0 1 527 -15,0
Egentliga Tavastland 24 488 -4,9 21 526 -2,9 2 962 -17,3
    Tavastehus 13 978 -10,7 11 781 -8,3 2 197 -21,7
Birkaland 95 086 2,7 81 532 1,5 13 554 10,5
    Tammerfors 75 361 10,1 63 262 9,4 12 099 14,0
Päijänne-Tavastland 36 801 -6,0 31 168 -6,5 5 633 -3,2
    Lahtis 13 772 -13,8 10 052 -19,0 3 720 4,0
Kymmenedalen 19 348 2,7 13 146 -2,5 6 202 15,6
    Kouvola 9 020 -3,6 6 992 -7,3 2 028 11,4
Södra Karelen 45 882 -0,9 21 901 -4,6 23 981 2,7
    Villmanstrand 27 228 7,5 16 167 -0,1 11 061 20,8
Södra Savolax 30 510 -3,1 25 765 -4,2 4 745 3,3
    S:t Michel 12 845 -2,3 10 389 -7,2 2 456 25,1
Norra Savolax 52 140 1,1 48 606 2,3 3 534 -12,7
    Kuopio 28 884 7,9 26 898 9,8 1 986 -13,0
Norra Karelen 25 512 -2,2 20 930 -7,0 4 582 27,3
    Joensuu 16 741 3,5 13 239 -1,1 3 502 25,5
Mellersta Finland 61 229 9,4 54 860 7,3 6 369 30,7
    Jyväskylä 34 582 10,6 29 538 6,2 5 044 45,9
Södra Österbotten 35 517 -1,4 34 124 -1,2 1 393 -5,1
    Seinäjoki 13 336 -0,8 12 533 -2,7 803 42,4
Österbotten 25 442 -1,9 20 914 4,7 4 528 -24,1
    Vasa 18 572 -1,7 14 925 6,0 3 647 -24,2
Mellersta Österbotten 8 361 -18,6 7 791 -19,5 570 -5,3
    Karleby 6 683 -18,4 6 171 -20,6 512 21,9
Norra Österbotten 77 970 0,1 61 396 0,3 16 574 -0,8
    Uleåborg 39 761 0,5 34 046 1,1 5 715 -2,7
Kajanaland 50 812 2,4 45 875 4,9 4 937 -15,8
    Kajana 7 402 26,8 6 832 30,3 570 -3,9
Lappland 97 590 9,4 55 596 -1,4 41 994 28,0
    Rovaniemi 29 700 2,9 17 183 0,8 12 517 5,8
Åland 7 721 31,4 3 925 69,5 3 796 6,6
    Mariehamn 6 868 34,0 3 722 78,9 3 146 3,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, november 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/11/matk_2012_11_2013-01-16_tau_004_sv.html