Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, november 2012

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 762 372 1 312 335 2,1 1 180 618 1,6
Finland 587 139 955 721 1,0 864 805 1,0
Utländer 175 233 356 614 5,4 315 813 3,4
Sverige 19 608 30 387 -7,9 29 132 -1,5
Tyskland 11 086 24 727 -7,0 23 462 -6,3
Ryssland 58 492 112 210 16,1 91 923 6,5
Britannien 10 407 20 389 13,9 19 804 13,4
Förenta Staterna 4 722 10 105 -8,1 9 803 -5,5
Norge 7 220 13 837 19,7 12 209 16,7
Nederländerna 3 596 6 840 11,2 6 449 8,6
Italien 3 448 8 057 -3,1 7 542 -4,3
Frankrike 3 826 9 057 10,7 8 139 10,9
Japan 5 696 12 788 18,5 12 111 23,3
Estland 6 819 18 630 -6,1 11 752 -3,8
Spanien 1 959 4 502 -6,6 4 109 -4,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2012, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, november 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/11/matk_2012_11_2013-01-16_tau_005_sv.html