Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2012

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 20 317 582 1,6 14 514 623 0,2 5 802 959 5,4
Fasta Finland 19 911 914 1,8 14 355 566 0,3 5 556 348 5,9
Nyland 5 262 273 1,3 2 870 188 1,0 2 392 085 1,7
Egentliga Finland 1 233 921 -5,7 1 013 254 -5,6 220 667 -6,2
Satakunta 416 777 -2,9 353 836 -2,2 62 941 -6,6
Egentliga Tavastland 397 775 0,9 345 672 -1,5 52 103 20,0
Birkaland 1 515 006 0,0 1 295 864 1,0 219 142 -5,6
Päijänne-Tavastland 619 672 1,3 516 065 -0,8 103 607 13,6
Kymmenedalen 334 931 0,3 236 916 -1,7 98 015 5,5
Södra Karelen 714 387 26,3 377 895 27,9 336 492 24,6
Södra Savolax 700 681 0,5 534 722 -3,8 165 959 17,1
Norra Savolax 888 335 1,3 760 078 -0,0 128 257 10,1
Norra Karelen 490 603 6,4 393 877 0,2 96 726 42,5
Mellersta Finland 1 152 496 4,6 970 759 4,4 181 737 5,6
Södra Österbotten 674 157 -2,3 645 637 -2,0 28 520 -8,4
Österbotten 427 034 1,2 350 550 1,7 76 484 -1,4
Mellersta Österbotten 159 098 -7,2 144 979 -8,5 14 119 9,0
Norra Österbotten 1 569 320 -0,6 1 300 288 -1,2 269 032 2,4
Kajanaland 955 962 3,6 840 938 2,6 115 024 11,9
Lappland 2 399 486 4,9 1 404 048 -0,4 995 438 13,5
Åland 405 668 -5,0 159 057 -4,3 246 611 -5,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2012, Tabellbilaga 2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar i år 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tau_002_sv.html