Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2012

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 10 887 708 20 317 582 1,6 16 284 597 2,1
Finland 8 109 244 14 514 623 0,2 11 406 545 0,8
Utländer 2 778 464 5 802 959 5,4 4 878 052 5,4
Ryssland 731 261 1 506 900 17,1 1 233 312 12,8
Sverige 301 651 537 002 -2,7 404 229 -1,5
Tyskland 268 810 534 239 -1,3 440 992 -1,3
Storbritannien 160 999 405 541 4,2 362 803 6,2
Estland 94 800 235 482 3,2 165 832 8,9
Frankrike 83 217 217 886 2,0 189 695 2,5
Förenta Staterna 91 181 198 725 -1,6 192 717 -1,0
Norge 92 478 182 639 5,4 142 216 9,9
Japan 91 783 176 919 20,8 171 111 21,5
Nederländerna 72 961 164 918 0,2 129 435 -0,1
Schweiz 58 908 132 900 12,6 101 826 15,5
Italien 60 000 130 847 -16,4 115 344 -15,6
Kina 59 491 100 057 8,6 96 123 8,4
Spanien 45 206 96 820 -25,5 84 100 -26,6
Danmark 50 618 86 676 -8,6 79 884 -9,1
Polen 28 451 76 385 2,0 63 939 7,4
Österrike 30 705 57 494 0,3 49 434 -0,0
Belgien 24 927 53 449 9,0 47 517 7,1
Australien 21 553 48 035 7,0 44 716 9,1
Indien 14 432 42 756 -20,3 42 067 -17,9
Lettland 20 256 42 368 10,0 31 448 12,3
Kanada 15 075 36 792 5,9 34 055 5,8
Thailand 8 387 35 575 -6,2 9 580 1,3
Tjeckien 14 262 35 273 8,6 29 256 9,9
Litauen 13 697 31 998 26,6 23 421 23,6
Sydkorea 13 609 26 013 6,7 23 994 8,4
Brasilien 8 123 20 207 23,7 19 382 24,8
Ungern 8 224 20 157 -20,6 17 313 -21,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2012, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tau_005_sv.html