Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, januari 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 188 507 0,1 662 457 -0,7 526 050 1,1
Fasta Finland 1 183 736 0,1 660 129 -0,7 523 607 1,0
Nyland 358 996 1,9 177 180 -1,3 181 816 5,3
    Esbo 27 267 6,6 12 591 -2,9 14 676 16,4
    Helsingfors 228 749 3,2 98 229 1,6 130 520 4,4
    Vanda 67 563 3,2 40 504 -2,2 27 059 12,4
Egentliga Finland 57 332 3,7 45 700 3,6 11 632 4,1
    Åbo 39 265 -0,3 31 001 0,7 8 264 -4,1
Satakunta 15 958 0,3 12 675 2,6 3 283 -7,9
    Björneborg 9 484 5,3 7 668 7,1 1 816 -1,6
Egentliga Tavastland 19 071 -4,3 15 459 3,8 3 612 -28,2
    Tavastehus 11 925 1,0 9 845 11,0 2 080 -29,2
Birkaland 70 116 1,7 57 478 3,7 12 638 -6,4
    Tammerfors 53 362 1,2 42 942 2,5 10 420 -3,9
Päijänne-Tavastland 37 975 -6,1 28 085 -9,7 9 890 5,9
    Lahtis 12 502 -9,4 8 088 -12,8 4 414 -2,5
Kymmenedalen 17 205 0,1 9 301 -2,1 7 904 2,9
    Kouvola 7 870 -3,1 4 705 -13,4 3 165 17,8
Södra Karelen 45 179 -4,2 13 079 -16,4 32 100 1,8
    Villmanstrand 25 732 1,1 10 528 -11,1 15 204 11,8
Södra Savolax 28 229 -4,0 19 719 -2,5 8 510 -7,3
    S:t Michel 11 675 -8,8 7 200 -8,0 4 475 -10,1
Norra Savolax 52 172 -5,6 35 401 -5,6 16 771 -5,6
    Kuopio 36 223 -6,3 23 938 -9,7 12 285 1,1
Norra Karelen 27 409 -1,0 16 816 -0,8 10 593 -1,2
    Joensuu 13 957 -0,9 9 476 -2,7 4 481 3,1
Mellersta Finland 74 188 -8,6 49 093 -13,2 25 095 2,0
    Jyväskylä 30 695 -6,2 23 489 -7,4 7 206 -2,1
Södra Österbotten 27 016 0,8 25 571 1,7 1 445 -12,5
    Seinäjoki 10 479 8,6 9 758 10,8 721 -14,5
Österbotten 18 419 -2,2 14 060 -4,3 4 359 5,0
    Vasa 14 910 7,2 11 263 3,4 3 647 21,2
Mellersta Österbotten 6 946 -4,4 6 406 -5,4 540 8,2
    Karleby 5 301 1,4 4 882 1,5 419 0,5
Norra Österbotten 82 556 14,4 51 120 15,1 31 436 13,3
    Kuusamo 27 712 16,3 9 778 1,6 17 934 26,2
    Uleåborg 37 230 17,8 28 269 19,0 8 961 14,2
Kajanaland 59 785 4,2 36 451 3,2 23 334 5,8
    Kajana 5 643 -5,6 4 465 -2,2 1 178 -16,5
    Sotkamo 50 340 7,4 30 152 6,1 20 188 9,3
Lappland 185 184 -2,6 46 535 4,4 138 649 -4,7
    Rovaniemi 50 912 -3,1 11 704 4,4 39 208 -5,2
Åland 4 771 13,8 2 328 4,5 2 443 24,3
    Mariehamn 4 108 17,8 2 234 11,0 1 874 27,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, januari 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/01/matk_2014_01_2014-03-20_tau_004_sv.html