Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2020, april

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juni 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 625 51 000 50,1 -0,1 92,56 46,34
Fasta Finland 612 50 304 50,3 -0,1 92,56 46,53
Nyland 113 14 242 60,5 0,2 101,60 61,52
    Esbo 11 1 189 52,3 -1,9 84,75 44,37
    Helsingfors 53 8 464 65,2 -0,0 107,03 69,76
    Vanda 11 2 192 69,7 2,2 98,97 68,95
Egentliga Finland 38 3 029 50,4 0,8 81,88 41,23
    Åbo 18 2 060 53,4 0,8 84,17 44,93
Satakunta 25 1 245 40,2 -3,8 84,38 33,95
    Björneborg 9 720 39,9 -6,2 81,21 32,36
Egentliga Tavastland 19 1 277 37,4 0,7 80,08 29,96
    Tavastehus 8 735 34,6 -1,8 91,25 31,60
Birkaland 42 3 824 46,7 0,6 90,93 42,44
    Tammerfors 24 2 811 51,0 0,0 92,45 47,14
Päijänne-Tavastland 16 1 834 45,0 2,2 86,94 39,13
    Lahtis 6 713 46,4 -3,3 91,77 42,62
Kymmenedalen 17 946 40,1 -1,3 85,06 34,07
    Kouvola 7 434 38,9 -2,3 81,37 31,68
Södra Karelen 18 1 386 51,6 -1,5 95,77 49,42
    Villmanstrand 7 757 58,2 -2,3 90,17 52,44
Södra Savolax 29 1 682 38,6 -2,2 72,86 28,13
    S:t Michel 8 576 44,7 -4,1 80,18 35,83
Norra Savolax 30 2 331 46,3 -2,1 86,64 40,08
    Kuopio 15 1 399 51,4 -3,3 90,98 46,78
Norra Karelen 22 1 210 46,1 3,2 85,59 39,44
    Joensuu 7 618 57,7 7,7 85,75 49,46
Mellersta Finland 28 2 812 48,6 0,1 88,22 42,91
    Jyväskylä 11 1 426 51,5 1,1 91,02 46,86
Södra Österbotten 26 1 522 44,0 -1,1 75,47 33,21
    Seinäjoki 8 616 48,3 -0,4 84,25 40,73
Österbotten 22 1 227 46,4 -1,1 87,95 40,82
    Vasa 8 805 53,3 1,8 90,96 48,48
Mellersta Österbotten 10 504 44,0 1,3 78,98 34,72
    Karleby 5 364 51,7 2,8 81,72 42,21
Norra Österbotten 48 3 451 47,9 2,5 87,57 41,92
    Kuusamo 11 764 40,2 1,7 104,76 42,10
    Uleåborg 12 1 591 57,9 2,9 87,03 50,36
Kajanaland 20 1 739 45,4 -3,2 81,06 36,77
    Kajana 6 409 34,7 -2,2 80,03 27,76
    Sotkamo 6 1 082 54,1 -4,3 85,20 46,10
Lappland 92 6 043 48,0 -1,3 96,24 46,17
    Rovaniemi 11 1 192 59,8 3,1 88,09 52,70
Åland 13 695 34,5 -1,1 .. ..
    Mariehamn 6 410 46,4 0,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juni 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/06/matk_2014_06_2014-08-21_tau_006_sv.html