Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, september 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 626 50 721 54,3 0,9 90,90 49,38
Fasta Finland 610 49 910 54,6 0,9 90,85 49,57
Nyland 112 14 105 68,3 -0,7 105,47 72,07
    Esbo 11 1 144 61,6 0,7 84,06 51,82
    Helsingfors 51 8 333 75,1 -0,7 112,19 84,30
    Vanda 11 2 223 70,2 -1,9 101,45 71,20
Egentliga Finland 40 3 045 54,7 7,4 78,21 42,74
    Åbo 18 2 037 59,1 9,8 80,28 47,46
Satakunta 24 1 208 44,3 -0,5 85,29 37,79
    Björneborg 9 727 45,1 -0,7 83,95 37,87
Egentliga Tavastland 19 1 251 45,7 7,0 75,66 34,59
    Tavastehus 8 738 45,4 4,3 88,68 40,26
Birkaland 39 3 547 55,8 1,6 98,19 54,78
    Tammerfors 23 2 650 61,2 1,4 102,15 62,48
Päijänne-Tavastland 15 1 783 47,1 8,5 83,81 39,45
    Lahtis 6 700 45,4 5,0 87,30 39,65
Kymmenedalen 17 954 43,2 -10,7 83,26 36,01
    Kouvola 7 446 41,1 -5,9 77,15 31,72
Södra Karelen 18 1 406 53,1 -5,5 95,04 50,47
    Villmanstrand 8 750 63,9 -2,5 87,00 55,63
Södra Savolax 29 1 620 43,8 0,0 74,04 32,41
    S:t Michel 8 560 50,8 -0,0 80,62 40,96
Norra Savolax 31 2 360 50,1 -2,2 83,56 41,90
    Kuopio 16 1 428 53,0 -1,9 85,98 45,60
Norra Karelen 22 1 211 49,7 -2,5 81,22 40,39
    Joensuu 7 611 64,9 3,1 82,11 53,29
Mellersta Finland 27 2 761 51,2 0,7 81,61 41,77
    Jyväskylä 10 1 376 60,3 1,4 95,85 57,81
Södra Österbotten 25 1 531 48,3 1,6 72,44 34,98
    Seinäjoki 8 625 51,9 -0,3 80,78 41,96
Österbotten 22 1 217 52,5 5,0 83,44 43,82
    Vasa 8 793 53,4 0,5 87,51 46,69
Mellersta Österbotten 10 503 48,7 2,8 82,82 40,32
    Karleby 5 361 58,0 4,8 86,15 50,00
Norra Österbotten 47 3 459 51,8 3,8 78,77 40,78
    Kuusamo 10 756 36,4 -2,1 74,15 26,98
    Uleåborg 12 1 587 64,7 5,9 84,62 54,72
Kajanaland 19 1 726 42,7 -4,0 70,53 30,09
    Kajana 6 409 38,5 -4,4 77,41 29,83
    Sotkamo 6 1 081 47,2 -4,7 65,46 30,88
Lappland 94 6 223 44,5 0,8 77,97 34,69
    Rovaniemi 11 1 172 41,5 -3,5 70,85 29,40
Åland 16 811 39,6 1,4 .. ..
    Mariehamn 6 447 53,8 5,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, september 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/09/matk_2014_09_2014-11-20_tau_005_sv.html