Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-oktober 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 386 134 -2,0 9 418 625 -2,3 3 967 509 -1,4
Fasta Finland 13 200 439 -2,0 9 334 878 -2,3 3 865 561 -1,5
Nyland 4 103 015 0,3 2 173 718 0,1 1 929 297 0,5
    Esbo 294 792 -4,8 164 025 -5,2 130 767 -4,3
    Helsingfors 2 647 166 0,7 1 226 288 2,6 1 420 878 -0,9
    Vanda 693 824 4,1 408 900 -0,7 284 924 11,9
Egentliga Finland 821 303 -1,6 657 076 -4,7 164 227 13,1
    Åbo 584 202 0,7 462 442 -2,2 121 760 13,4
Satakunta 242 624 -5,4 202 340 -5,5 40 284 -5,2
    Björneborg 145 598 -4,0 126 359 -4,7 19 239 0,9
Egentliga Tavastland 265 779 4,2 234 449 5,8 31 330 -7,0
    Tavastehus 145 760 -3,3 125 905 -2,6 19 855 -7,8
Birkaland 959 096 -5,1 809 162 -6,1 149 934 0,8
    Tammerfors 739 070 -0,9 605 359 -1,5 133 711 2,1
Päijänne-Tavastland 406 959 -1,2 339 231 -4,2 67 728 17,6
    Lahtis 141 134 2,0 104 777 -0,6 36 357 10,3
Kymmenedalen 195 104 -9,7 136 246 1,9 58 858 -28,4
    Kouvola 89 854 -1,1 69 366 0,5 20 488 -6,1
Södra Karelen 470 930 -9,6 241 356 -3,9 229 574 -14,9
    Villmanstrand 277 674 -4,0 174 719 1,2 102 955 -11,6
Södra Savolax 397 600 -3,6 329 560 -2,3 68 040 -9,7
    S:t Michel 142 404 -8,9 111 983 -6,1 30 421 -18,2
Norra Savolax 595 923 -2,9 523 024 -2,8 72 899 -4,2
    Kuopio 385 933 -4,5 337 290 -4,6 48 643 -3,2
Norra Karelen 307 999 -4,2 241 350 -9,4 66 649 20,8
    Joensuu 164 121 -4,0 122 309 -9,7 41 812 18,0
Mellersta Finland 783 999 -3,2 661 380 -4,1 122 619 2,0
    Jyväskylä 375 884 5,1 316 085 5,0 59 799 5,3
Södra Österbotten 420 598 -2,9 402 973 -3,1 17 625 1,7
    Seinäjoki 140 669 3,2 130 496 2,7 10 173 9,5
Österbotten 272 642 -1,2 214 573 -3,6 58 069 8,8
    Vasa 204 573 -1,1 157 791 -4,2 46 782 10,9
Mellersta Österbotten 101 777 2,0 91 855 0,2 9 922 22,8
    Karleby 83 623 6,3 75 476 5,1 8 147 19,0
Norra Österbotten 900 157 3,9 743 800 4,3 156 357 1,9
    Kuusamo 197 504 1,8 153 255 -1,5 44 249 15,4
    Uleåborg 458 271 3,5 371 572 4,0 86 699 1,5
Kajanaland 604 149 -7,2 549 745 -5,8 54 404 -18,7
    Kajana 69 760 -6,1 62 786 -5,3 6 974 -12,1
    Sotkamo 499 450 -6,8 459 868 -5,1 39 582 -22,6
Lappland 1 350 785 -3,2 783 040 -1,7 567 745 -5,2
    Rovaniemi 308 824 -3,2 141 242 -2,6 167 582 -3,8
Åland 185 695 -2,4 83 747 -6,3 101 948 1,0
    Mariehamn 125 730 -8,1 64 592 -12,5 61 138 -3,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-oktober 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tau_008_sv.html