Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 076 58 196 46,8 -0,9 59,19
Fasta Finland 1 050 57 392 47,1 -0,9 59,21
Nyland 136 14 534 64,4 -0,7 73,82
Egentliga Finland 60 3 544 48,4 2,2 54,58
Satakunta 41 1 547 33,4 -2,6 61,51
Egentliga Tavastland 31 1 440 39,7 1,8 47,95
Birkaland 69 4 461 49,8 -2,2 60,88
Päijänne-Tavastland 35 1 999 34,8 -4,7 52,21
Kymmenedalen 28 1 143 45,6 -11,5 53,13
Södra Karelen 37 1 719 44,8 -4,1 52,67
Södra Savolax 82 2 327 32,9 -4,3 41,84
Norra Savolax 50 2 523 44,4 -1,8 52,28
Norra Karelen 48 1 442 43,6 1,9 55,21
Mellersta Finland 46 3 041 44,4 1,9 55,76
Södra Österbotten 48 1 784 41,4 -1,6 42,49
Österbotten 30 1 308 53,5 6,7 61,38
Mellersta Österbotten 14 533 43,9 -5,3 58,85
Norra Österbotten 96 4 387 44,3 -1,4 48,37
Kajanaland 39 2 136 36,9 0,6 43,25
Lappland 160 7 524 30,6 -0,0 45,73
Åland 26 804 21,2 -0,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/11/matk_2014_11_2015-01-15_tau_001_sv.html