Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2014

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 10 659 946 19 785 412 -2,3 15 660 777 -2,2
Finland 7 928 746 14 075 072 -2,1 10 928 168 -2,2
Utländer 2 731 200 5 710 340 -2,6 4 732 609 -2,2
Ryssland 615 116 1 339 526 -17,3 1 000 356 -20,4
Sverige 299 589 534 358 0,6 412 867 4,5
Tyskland 248 308 500 057 -0,3 403 901 -0,9
Storbritannien 180 562 446 792 -1,7 395 393 -2,0
Frankrike 81 880 215 393 0,5 187 391 0,9
Förenta Staterna 93 469 204 036 9,0 196 165 8,7
Estland 83 278 196 277 4,8 140 036 6,3
Japan 102 154 192 007 -6,8 185 170 -7,1
Norge 92 415 178 956 2,8 142 018 5,1
Nederländerna 71 567 158 801 0,1 124 445 -0,5
Schweiz 57 685 131 076 1,8 98 099 1,8
Kina 85 388 128 685 1,7 123 440 1,0
Italien 58 322 123 145 6,5 107 662 6,9
Spanien 46 950 104 451 7,8 90 449 10,6
Danmark 51 844 92 197 10,9 86 231 12,2
Polen 32 686 79 078 19,5 67 390 22,2
Australien 26 959 56 529 9,4 52 128 9,9
Österrike 23 153 53 174 0,9 44 520 5,7
Belgien 24 909 52 600 6,6 46 674 5,0
Indien 16 399 52 383 18,2 50 587 18,8
Lettland 22 081 47 223 10,2 35 298 17,0
Kanada 15 410 35 873 6,8 33 877 7,6
Tjeckien 14 153 33 810 8,3 28 034 13,4
Israel 12 128 30 560 18,9 27 352 20,2
Sydkorea 15 769 29 223 -0,2 26 209 -1,7
Litauen 14 100 29 038 11,6 20 354 5,9
Thailand 9 762 22 723 -42,2 13 900 28,3
Turkiet 9 480 21 176 15,5 20 237 18,3
Brasilien 9 543 21 052 21,9 19 603 23,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2014, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tau_005_sv.html