Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juni 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 375 400 -1,4 5 248 542 2,2 2 126 858 -9,1
Fasta Finland 7 285 089 -1,5 5 204 127 2,1 2 080 962 -9,5
Nyland 2 250 592 0,6 1 256 005 5,2 994 587 -4,8
    Esbo 160 145 -0,1 100 644 12,7 59 501 -16,2
    Helsingfors 1 419 150 -0,2 681 484 2,6 737 666 -2,6
    Vanda 409 278 0,8 259 900 8,9 149 378 -10,7
Egentliga Finland 424 357 -0,0 343 746 1,1 80 611 -4,4
    Åbo 298 813 -0,3 241 226 1,3 57 587 -6,2
Satakunta 121 628 -1,6 94 595 -4,3 27 033 9,1
    Björneborg 73 360 6,3 60 367 4,1 12 993 17,9
Egentliga Tavastland 142 950 -0,7 126 949 -1,2 16 001 3,9
    Tavastehus 73 297 -2,7 65 352 -0,8 7 945 -16,1
Birkaland 540 244 3,9 463 280 6,8 76 964 -10,8
    Tammerfors 431 001 6,6 359 033 10,1 71 968 -8,0
Päijänne-Tavastland 208 517 -11,7 177 758 -9,9 30 759 -20,6
    Lahtis 75 307 -9,8 55 151 -10,6 20 156 -7,6
Kymmenedalen 88 695 -13,0 63 475 -4,5 25 220 -28,9
    Kouvola 43 245 -5,8 34 749 0,6 8 496 -25,3
Södra Karelen 210 432 -18,4 139 298 16,8 71 134 -48,7
    Villmanstrand 137 359 -9,3 102 980 18,9 34 379 -47,0
Södra Savolax 181 708 -5,4 158 062 -0,6 23 646 -28,4
    S:t Michel 70 859 -3,4 58 912 3,6 11 947 -27,7
Norra Savolax 329 455 0,5 292 725 3,1 36 730 -16,4
    Kuopio 225 179 3,8 199 908 7,2 25 271 -16,9
Norra Karelen 166 024 -1,2 132 703 5,6 33 321 -21,1
    Joensuu 91 394 0,3 69 943 8,3 21 451 -19,2
Mellersta Finland 414 069 -5,9 355 848 -3,2 58 221 -19,2
    Jyväskylä 196 266 -0,9 168 750 1,6 27 516 -13,9
Södra Österbotten 216 773 1,9 207 942 2,3 8 831 -6,8
    Seinäjoki 74 221 1,4 68 221 0,2 6 000 16,5
Österbotten 148 389 4,6 116 987 5,8 31 402 0,2
    Vasa 110 250 1,9 83 739 1,7 26 511 2,4
Mellersta Österbotten 48 745 -13,1 44 695 -11,6 4 050 -26,6
    Karleby 39 917 -14,1 36 443 -12,1 3 474 -30,5
Norra Österbotten 535 407 2,2 437 479 3,7 97 928 -4,0
    Kuusamo 136 126 0,8 104 891 8,8 31 235 -19,2
    Uleåborg 265 779 4,5 224 533 7,6 41 246 -9,8
Kajanaland 364 514 -0,5 338 579 2,8 25 935 -30,3
    Kajana 38 787 0,4 34 503 0,2 4 284 1,8
    Sotkamo 308 680 0,1 291 653 3,9 17 027 -38,3
Lappland 892 590 -3,3 454 001 -2,9 438 589 -3,7
    Rovaniemi 220 589 5,6 92 495 15,4 128 094 -0,5
Åland 90 311 14,1 44 415 14,0 45 896 14,2
    Mariehamn 68 218 18,8 35 781 16,7 32 437 21,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-juni 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/06/matk_2015_06_2015-08-20_tau_008_sv.html