Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 063 57 990 46,2 -0,8 59,28
Fasta Finland 1 034 57 017 46,6 -0,8 59,27
Nyland 141 14 881 64,3 -0,0 75,26
Egentliga Finland 62 3 536 46,0 -2,2 54,27
Satakunta 40 1 427 37,4 3,0 60,17
Egentliga Tavastland 33 1 561 34,4 -5,1 51,16
Birkaland 69 4 444 51,1 1,2 61,82
Päijänne-Tavastland 34 1 845 36,8 0,1 50,06
Kymmenedalen 28 1 017 37,7 -8,0 57,17
Södra Karelen 32 1 589 38,2 -6,6 42,96
Södra Savolax 76 2 141 34,5 1,9 44,53
Norra Savolax 48 2 515 42,5 -1,8 53,83
Norra Karelen 48 1 425 37,7 -5,9 55,39
Mellersta Finland 46 3 057 44,4 -0,6 55,33
Södra Österbotten 43 1 645 43,7 1,4 45,42
Österbotten 28 1 322 45,4 -8,1 64,93
Mellersta Österbotten 14 536 42,7 -1,2 62,00
Norra Österbotten 96 4 285 44,8 0,6 49,40
Kajanaland 42 2 205 34,6 -3,4 25,69
Lappland 154 7 586 30,7 -0,6 48,43
Åland 29 973 22,9 1,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_001_sv.html