Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar efter månad i år 2017

Månad Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Total 21 914 154 7,7 15 171 320 4,1 6 742 834 16,8
Januari 1 475 638 13,3 849 437 8,6 626 201 20,4
Februari 1 625 803 9,2 1 063 951 3,6 561 852 21,8
Mars 1 808 028 6,5 1 274 681 0,2 533 347 25,6
April 1 537 925 9,1 1 180 468 6,2 357 457 19,6
Maj 1 464 163 8,5 1 034 619 5,9 429 544 15,2
Juni 2 123 039 7,7 1 503 798 4,8 619 241 15,3
Juli 3 131 080 4,2 2 315 274 1,3 815 806 13,6
Augusti 2 301 793 4,9 1 528 323 0,8 773 470 14,0
September 1 759 395 6,9 1 270 816 4,0 488 579 15,4
Oktober 1 521 043 6,2 1 153 167 3,4 367 876 16,2
November 1 460 464 10,3 1 027 866 7,0 432 598 18,9
December 1 705 783 12,0 968 920 11,8 736 863 12,4
Vår (januari-april) 6 447 394 9,3 4 368 537 4,2 2 078 857 21,9
Sommar (maj-augusti) 9 020 075 5,9 6 382 014 2,7 2 638 061 14,3
Höst (september-december) 6 446 685 8,8 4 420 769 6,1 2 025 916 15,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017, Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar efter månad i år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tau_006_sv.html