Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 180 64 250 52,0 -0,3 55,71
Fasta Finland 1 128 62 910 52,4 -0,2 55,84
Nyland 169 17 054 68,7 0,8 69,51
Egentliga Finland 74 3 700 52,8 -0,9 54,60
Satakunta 42 1 502 46,1 -0,8 55,37
Egentliga Tavastland 26 1 532 37,1 -2,5 46,43
Birkaland 69 4 619 54,1 -0,1 57,39
Päijänne-Tavastland 35 1 968 46,0 3,3 47,61
Kymmenedalen 27 1 099 42,4 -3,5 54,88
Södra Karelen 31 1 926 49,6 1,2 43,90
Södra Savolax 78 2 278 43,3 1,1 41,93
Norra Savolax 48 2 626 47,5 1,1 49,88
Norra Karelen 51 1 507 46,5 1,5 51,52
Mellersta Finland 54 3 315 48,5 -2,1 51,71
Södra Österbotten 48 1 958 43,4 -1,2 42,68
Österbotten 31 1 460 45,5 -2,7 59,81
Mellersta Österbotten 18 589 40,1 -0,2 57,44
Norra Österbotten 106 4 951 45,2 0,7 43,63
Kajanaland 40 2 233 44,5 0,1 26,96
Lappland 180 8 593 42,3 -1,7 53,43
Åland 51 1 340 33,6 -3,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_002_sv.html