Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar i form av allmän samhällsstatistik upphör (19.1.2015)
Produktionen av kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/index_sv.html