Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tilläggsuppgifter

Namn: Anne Virokannas
Telefon: 029 551 3369

Namn: Pentti Wanhatalo
Telefon: 029 551 2685

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/yht_sv.html