Producentprisindex för lantbruk 2013

2013
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

(none)
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik