Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriset på spannmål steg med en fjärdedel - den torra sommaren gav en liten skörd
15.11.2018
Producentpriserna inom lantbruket steg med 2,8 procent under tredje kvartalet år 2018. Exklusive pälsdjursuppfödning var ökningen 4,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den torra sommarens i huvudsak förstklassiga, men kvantitativt sett svaga skörd gjorde att producentpriserna på spannmål steg kraftigt. I genomsnitt steg spannmålspriserna med en fjärdedel. Mest steg priset på foderkorn, med nästan 30 procent. Också priserna på hö och ensilage steg kraftigt, med 16 procent. Den knappa skörden prövar hela Europa. Det kan bli brist på foder den inkommande vintern och kostnaderna för animalieproduktionen ökar. Producentpriset på kött har än så länge stigit långsamt. Producenterna av svinkött och fjäderfä får nu ett pris som är 2 procent bättre än för ett år sedan. Producentpriset på nötkött steg med 3,8 procent och är nu nära rekordnivån under 2000-talet. Producentpriset på mjölk sjönk med 4,9 procent. Den fortsatt svåra marknadssituationen för pälsdjursuppfödning sänkte priset på skinn med 12,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.2.2019

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html