Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriset på spannmål hoppade nästan upp till rekordnivån under 2010-talet
15.2.2019
Producentpriserna inom lantbruket steg med fyra procent under sista kvartalet. Exklusive pälsdjursuppfödning steg priserna med 6,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Föregående års regniga och fjolårets torra sommar gjorde att spannmålsskörden blev dålig för andra gången i rad. Torkan prövade nästan hela Europa. Detta bidrog till att skörden blev svag och spannmålslagren minskade, vilket i sin tur höjde världsmarknadspriset på spannmål rejält. I Finland var ökningen i genomsnitt 47 procent. Priset på havre var rentav 60 procent bättre än året innan. Priset på hö och ensilage steg med en femtedel. De tidigare dåliga skördeåren i början av 2010-talet gjorde att priset på mjölk steg kraftigt samtidigt som också producentpriserna på spannmål steg. Nu finns ingen motsvarande utveckling i sikte utan till gårdar med mjölkboskap betalades drygt 4 procent mindre för mjölk än för ett år sedan. Ökningen av producentpriset på kött har tilltagit något. Gårdar med fjäderfä får nästan fem procent mer för sin produktion än året innan, gårdar med nötkreatur och svingårdar omkring tre procent. Den fortsatt svåra marknadssituationen för pälsdjursuppfödning sänkte priset på skinn med en fjärdedel. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.5.2019

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html