Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med drygt 5 procent - orsaken återgången till normal prisnivå efter bortfallsåret
17.8.2020
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 5,4 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 4,9 procent. Vegetabiliska produkter blev 12,1 procent billigare och animaliska produkter något billigare. Prisnedgången beror fortfarande i huvudsak på att man återgått till normal prisnivå efter bortfallsåret. Coronaepidemin har hittills haft marginell inverkan på priserna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Nästa offentliggörande:
16.11.2020

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html