Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Viljan tuottajahinta pomppasi lähelle 2010-luvun ennätystasoa
15.2.2019
Maatalouden tuottajahinnat nousivat neljä prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ilman turkistuotantoa nousu oli 6,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Edellisvuoden sateinen ja viime vuoden kuiva kesä tuotti jo toisen perättäisen heikon viljasadon. Kuivuus koetteli lähes koko Eurooppaa. Sen myötä niukka sato ja hupenevat viljavarastot nostivat viljojen maailmanmarkkinahintoja rajusti. Suomessa nousua oli keskimäärin 47 prosenttia. Kaurasta saatu hinta oli peräti 60 prosenttia parempi kuin vuosi sitten. Heinän ja säilörehun hinnat nousivat viidenneksen. Edelliset katovuodet 2010-luvun alussa nostivat viljojen tuottajahintojen lisäksi myös maidon hintaa voimakkaasti. Nyt vastaavaa kehitystä ei ole nähtävissä, vaan maidosta maksettiin lypsytilallisille reilut 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Lihan tuottajahinnan nousu on hieman kiihtynyt. Siipikarjatilallinen saa tuotannostaan lähes viisi prosenttia, nauta- ja sikatilalliset kolmisen prosenttia edellisvuotta parempaa hintaa. Turkistuotannon vaikeana jatkuva markkinatilanne laski nahkojen hintoja neljänneksen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet perusajankohtaan verrattuna.

Seuraava julkistus:
15.5.2019

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html