Figurbilaga 1. Invandring, utvandring och nettoinvandring 1971–2011

Figurbilaga 1. Invandring, utvandring och nettoinvandring 1971–2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2011, Figurbilaga 1. Invandring, utvandring och nettoinvandring 1971–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2011/muutl_2011_2012-04-27_kuv_001_sv.html