Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 04.10.2013 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 1/2013 0,7 0,7 0,0
Köp av gamla bostäder 1/2013 0,8 0,8 0,0

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 04.10.2013 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 1/2013 2,1 2,1 0,0
Köp av gamla bostäder 1/2013 1,5 1,5 0,0

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tomi Martikainen 09 1734 3632, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 2:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2013/02/oahi_2013_02_2013-10-04_rev_001_sv.html