Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Prisindex för ägarboende 2013

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik