Finlands officiella statistik

Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Genomströmningen inom universitetsutbildningen snabbare än tidigare
12.3.2020
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det snabbare att genomföra gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Däremot blev det långsammare att genomföra yrkesutbildning. Totalt 65 procent av dem som påbörjat utbildningen avlade yrkesinriktad grundexamen inom tre och ett halvt år, medan 68 procent avlade yrkesinriktad grundexamen inom målsatt tid under föregående statistikår. På fem år har andelen som genomfört universitetsutbildning inom målsatt tid ökat mest.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/index_sv.html