Finlands officiella statistik

Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utexaminering i snabbare takt
17.3.2017
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det snabbare att genomföra universitetsutbildning. Av dem som inledde utbildning genomförde totalt 56 procent universitetsutbildning, 33 procent lägre högskoleexamen och 23 procent högre högskoleexamen, inom fem och ett halvt år. Också genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildningen och yrkesutbildning på andra stadiet blev bättre år 2015.

Nästa offentliggörande:
14.3.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/index_sv.html

Dela