Finlands officiella statistik

Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Snabbare utexaminering inom yrkeshögskoleutbildning
19.3.2015
Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik år 2013 avlade 80 procent av gymnasieeleverna examen inom högst tre och ett halvt år. Av studerande inom yrkesutbildning för unga avlade 65 procent examen inom samma tid. När det gäller studerande inom yrkeshögskoleutbildning för unga avlade 44 procent examen inom fyra och ett halvt år. Inom universitetsutbildning avlades lägre eller högre högskoleexamen på fem och ett halvt år av 51 procent av de studerande.

Nästa offentliggörande:
17.3.2016

Beskrivning: Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/index_sv.html

Dela