Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.9.2005

Kotimaisten patenttihakemusten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta

Suomessa jätettiin vuonna 2004 kaikkiaan 2 225 patenttihakemusta. Määrä oli 38 enemmän kuin vuotta aiemmin. Patentti- ja rekisterihallitukselle suoraan ulkomailta tehtyjä hakemuksia oli 215 kappaletta, yksi edellisvuotta enemmän. Ulkomaisista hakemuksista miltei puolet (97 kpl) tuli Yhdysvalloista, Ruotsista (20 kpl) ja Saksasta (13 kpl).

Valtaosa, 78 prosenttia kotimaisista patenttihakemuksista oli yritysten ja yhteisöjen jättämiä, loput yksityisten henkilöiden. Yritysten jättämien hakemusten määrä kasvoi noin 60:llä ja yksityisten väheni 20:llä edellisvuodesta.

Vuonna 2004 patenttia kotimaasta haki 570 yritystä tai yhteisöä. Määrä kasvoi 43:lla edellisvuodesta. Patenttia jonkun toisen yrityksen kanssa haki 34 yritystä, 19 yritystä teki 10 hakemusta tai enemmän. Useimmat yritykset jättivät vain yhden patenttihakemuksen. Näitä yrityksiä oli 372 vuonna 2004.

Yli kolmannes (35 %) keksinnöistä, joille haettiin kotimaista patenttia vuonna 2004, tehtiin Helsingin seutukunnassa. Seuraavaksi suurimpia seutukuntia olivat Tampere (11 %) ja Jyväskylä (7 %).

Kansainväliseen patenttiluokituksen (International Patent Classification, IPC) mukaan Suomessa vuonna 2004 jätetyistä kotimaisista hakemuksista eniten, 22 prosenttia, kuului työmenetelmien ja kuljetuksen päälohkolle. Aikaisempina vuosina suurimpana olleen sähkötekniikan alan osuus oli nyt kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Ulkomaisissa hakemuksissa sähkötekniikan lohkon osuus oli sitä vastoin suurin, 37 prosenttia. Seuraavaksi eniten ulkomaisia hakemuksia jätettiin kemian ja metallurgian alalla, 13 prosenttia.

Vuonna 2004 Suomessa myönnettiin 2 084 patenttia, joista 1 208 kotimaisille ja 876 ulkomaisille hakijoille. Myönnettyjen patenttien määrä laski noin 300:lla edellisvuodesta. Kotimaisista patenteista suurin osa (35 %) kuului sähkötekniikan lohkoon ja ulkomaisille myönnetyistä patenteista kemian ja metallurgian lohkolle. Kotimaista patenteista 1 114 myönnettiin yrityksille ja yhteisöille. Kaikkiaan patentteja myönnettiin 372:lle yritykselle. Patentin saaneita yrityksiä oli eniten metalli- ja konepajateollisuudessa (98 yritystä), elektroniikkateollisuudessa (65 yritystä) ja muissa liike-elämän palveluissa (61 yritystä).

Suomessa haetut patentit patenttilohkoittain vuonna 2004

Lähde: Patentointi 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2004/pat_2004_2005-09-21_tie_001.html