Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Patentointi vuonna 2005

Patenttihakemusten määrä Suomessa laski edelleen

Suomessa jätettiin vuonna 2005 kaikkiaan 2 061 patenttihakemusta, mikä oli 164 kappaletta edellisvuotta vähemmän. Määrän lasku oli kokonaisuudessaan kotimaisten yrityshakemusten vähenemistä. Patentti- ja rekisterihallitukselle suoraan ulkomailta tulleita hakemuksia oli vain 226, joista Yhdysvalloista 71, Ruotsista 41 ja Japanista 21 kappaletta. Ulkomainen patentointi keskittyikin miltei kokonaan Euroopan patenttitoimiston kautta tehtyihin epo-hakemuksiin. Suomi oli vuonna 2005 nimettynä maana noin 117 000 eurooppapatenttihakemuksessa eli 91 prosentissa kaikista näistä hakemuksista.

Suomi liittyi Euroopan patenttisopimukseen vuonna 1996 ja sen jälkeen suomalaisten hakemusten määrä on kasvanut ripeästi 1 514 hakemukseen vuonna 2005. Suomen osuus kaikkiaan lähes 129 000 epo-hakemuksesta oli kuitenkin vain 1,2 prosenttia.

Eniten patenttihakemuksia työmenetelmien ja kuljetuksen lohkolla

Suomessa vuonna 2005 jätetyistä kotimaisista hakemuksista eniten, noin 22 prosenttia, kuului kansainväliseen patenttiluokituksen (International Patent Classification, IPC) mukaan työmenetelmien ja kuljetuksen lohkolle. Toiseksi suurin ryhmä oli sähkötekniikan lohko noin 17 prosentin osuudella. Sähkötekniikan lohkon osuus oli kuitenkin korkein (28 %) ulkomaisissa hakemuksissa.

Myös myönnettyjen patenttien määrä laski edellisvuodesta

Patentteja myönnettiin vuonna 2005 kaikkiaan 1 757 kappaletta, minkä lisäksi Suomessa saatettiin voimaan 5 639 eurooppapatenttia. Sekä kotimaisten patenttien että eurooppapatenttien määrä laski edellisvuodesta. Kotimaisista suurin osa, 1 010 patenttia, myönnettiin yrityksille. Ulkomaisten hakijoiden osuus myönnetyistä patenteista oli 36 prosenttia. Suomessa voimaansaatetuista eurooppapatenteista 827 myönnettiin suomalaisille hakijoille. Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämiä patentteja oli vuoden 2005 lopussa voimassa kaikkiaan 17 646 kappaletta ja Euroopan patenttiviraston myöntämiä 21 625.

Kotimaisille hakijoille vuonna 2005 myönnetyistä patenteista 25 prosenttia kuului sähkötekniikan alaan. Ulkomaisten hakijoiden patenteista suurin osa (29 %) oli kemian ja metallurgian alan patentteja. Kotimaisten hakijoiden osuus myönnetyistä patenteista nousi useimmissa lohkoissa yli 70 prosenttiin. Kemian ja metallurgian lohkon patenteista valtaosa, 66 prosenttia, myönnettiin kuitenkin ulkomaisille hakijoille. Ihmisen perushyödykkeidenkin lohkon myönnetyistä patenteista ulkomaisten hakijoiden osuus oli puolet.

Suomalaisille keksijöille myönnettiin 669 eurooppapatenttia vuonna 2005, mikä on lähes 1,3 prosenttia kaikista myönnetyistä noin 53 000 epo-patentista. Suomalaisten patenttien osuus oli keskimääräistä suurempi (2,4 %) ICT-alan patenteissa ja alhaisempi (0,8 %) bioteknologian alan patenteissa.

Eurooppalainen patentointi vahvassa kasvussa

Suomi liittyi Euroopan patenttisopimukseen vuonna 1996 ja sen jälkeen suomalaisten eurooppapatenttihakemusten määrä on yli kaksinkertaistunut. Suomalaiset jättivät vuonna 2005 jo 1 514 EPO-hakemusta. Kaikkiaan eurooppalaisia patenttihakemuksia jätettiin lähes 129 000 ja näistä 46 prosenttia tuli Euroopan unionin silloisista 25 jäsenmaasta. Yhdysvaltain osuus oli yksittäisistä maista suurin, noin 25 prosenttia ja EU-maista korkein osuus (19 %) oli Saksalla. Suomen osuus hakemuksista oli runsas prosentti.

Suomalaisille keksijöille myönnettiin 669 eurooppapatenttia vuonna 2005. Kun suomalaisten osuus kaikista EPO-patenteista on kautta koko 2000-luvun ollut yhden prosentin luokkaa, nousi se ICT-alan patenteista 2,4 prosenttiin. Euroopan unionin maiden osuus myönnetyistä patenteista oli 51 prosenttia.

Ulkomaalaisille lähes 70 000 patenttia Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa myönnettiin vuonna 2005 kaikkiaan 144 000 patenttia, joista 48 prosenttia ulkomaalaisille hakijoille. EU-maiden osuus oli ainoastaan 15 prosenttia, Japanin sen sijaan 21 prosenttia. Suomen noin yhden prosentin luokkaa oleva osuus Yhdysvalloissa myönnetyistä ulkomaisista patenteista on pysynyt samana 2000-luvulla. Vuonna 2005 myönnettiin 726 patenttia ja niistä yli puolet (415 kpl) lukeutui ICT-alalle.

Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus; European Patent Office; OECD; Patentointi, Tilastokeskus


Päivitetty 4.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2005, Patentointi vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2005/pat_2005_2006-10-04_kat_001.html