Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomessa haetut patentit teknologia-aloittain vuosina 2001, 2003 ja 2005

Teknologia-ala  2001  2003  2005
lkm % lkm % lkm % koti-
maiset
% ulko-
maiset
%
Kaivostoiminta, tie- ja vesirakennus, rakennus-
materiaalit, ilmastointi, jätteiden käsittely
285 10,7 213 9,7 263 12,8 250 13,6 13 5,8
Paperin valmistus, painaminen 199 7,5 176 8,0 158 7,7 140 7,6 18 8,0
Tekstiilit, vaatetus, vapaa-aika, tekst.koneet 64 2,4 55 2,5 71 3,4 65 3,5 6 2,7
Biolääketiede 74 2,8 61 2,8 61 3,0 55 3,0 6 2,7
Maanviljely, ravinto, juomat, tupakka 114 4,3 87 4,0 78 3,8 72 3,9 6 2,7
Bio- ja geenitekniikka, farmasia 87 3,3 89 4,1 75 3,6 54 2,9 21 9,3
Orgaaninen kemia, kiviöljykemia 71 2,7 46 2,1 30 1,5 27 1,5 3 1,3
Polymeeriset materiaalit (polymeerikemia) 13 0,5 8 0,4 7 0,3 3 0,2 4 1,8
Polymeerien valmistus ja soveltaminen 35 1,3 27 1,2 31 1,5 25 1,4 6 2,7
Epäorgaaninen kemia 32 1,2 30 1,4 23 1,1 23 1,3 - -
Päällystäminen, kiteenkasvatus 13 0,5 15 0,7 19 0,9 17 0,9 2 0,9
Prosessitekniikka, aineiden erottelu
ja yhdistäminen
116 4,3 121 5,5 74 3,6 64 3,5 10 4,4
Mekaaninen tekniikka, koneenrakennus, aseet    93 3,5 88 4,0 76 3,7 72 3,9 4 1,8
Materiaalinkäsittely, työstökoneet 131 4,9 108 4,9 89 4,3 78 4,3 11 4,9
Tavarankäsittely, siirtolaitteet, robotit 128 4,8 148 6,8 142 6,9 138 7,5 4 1,8
Kuljetus, liikenne 119 4,5 82 3,7 88 4,3 83 4,5 5 2,2
Moottorit, turbiinit, pumput 87 3,3 50 2,3 92 4,5 73 4,0 19 8,4
Sähkövoima, ydinteknologia 36 1,3 44 2,0 39 1,9 36 2,0 3 1,3
Sähkökoneet 61 2,3 58 2,7 50 2,4 40 2,2 10 4,4
Laserit 1 0,0 2 0,1 5 0,2 5 0,3 - -
Optiset laitteet 33 1,2 20 0,9 21 1,0 19 1,0 2 0,9
Instrumentit, ohjauslaitteet 69 2,6 57 2,6 52 2,5 41 2,2 11 4,9
Metrologia, sensorit 166 6,2 105 4,8 119 5,8 113 6,2 6 2,7
Tietojenkäsittely 148 5,5 136 6,2 87 4,2 84 4,6 3 1,3
Informaation säilytys 4 0,1 1 0,0 4 0,2 3 0,2 1 0,4
Tietoliikenne 418 15,7 298 13,6 244 11,8 198 10,8 46 20,4
Kuvansiirto 39 1,5 21 1,0 11 0,5 9 0,5 2 0,9
Elektroniikka, elektroniset komponentit 32 1,2 41 1,9 34 1,6 30 1,6 4 1,8
Mikrorakenteinen tekniikka, nanotekniikka - - - - 7 0,3 7 0,4 - -
Ei määritelty - - - - 11 0,5 11 0,6 - -
Yhteensä 2 668 100,0 2 187 100,0 2 061 100,0 1 835 100,0 226 100,0

Päivitetty 4.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2005, Suomessa haetut patentit teknologia-aloittain vuosina 2001, 2003 ja 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2005/pat_2005_2006-10-04_tau_003.html