Finlands officiella statistik

Patentering

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska företag beviljades färre patent i Finland år 2013 jämfört med tidigare år
23.10.2014
Enligt Statistikcentralen minskade antalet patent till finländska företag och sammanslutningar med omkring nio procent år 2013 jämfört med året innan. Totalt beviljades finländska företag och sammanslutningar 573 patent och antalet minskade till sin lägsta nivå på sex år.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om patent som sökts och beviljats i Finland efter sökande (privatperson/företag och finländsk/utländsk), näringsgren, internationell patentklassificering och geografiskt område. I statistiken beskrivs också finländska företags och sammanslutningars internationella patentering (beviljade europeiska och amerikanska patent efter näringsgren).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: innovationer, innovationsverksamhet, patent, produktutveckling.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över patentering har statistikproduktion upphört
19.12.2014
Statistikproduktionen har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/index_sv.html

Dela